همایش های داخلی

کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی

ارسال توسط Ling
1

کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی

 

http://www.iscconferences.ir/395

گزارش تصویری از نخستین هم اندیشی زبان های ایرانی

ارسال توسط Ling
1111111111111111111111

نخستین هم اندیشی زبان های ایرانی روز پنجشنبه 12 اردیبهش ماه 1392 در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. دبیر علمی این همایش دکتر مهرداد نغزگوی کهن و دبیر اجرایی آن خانم راحله گندمکار بودند.

برای دریافت گزارش این هم اندیشی، به بخش بایگانی پروندههای سایت انجمن زبان شناسی ایران (rwww.lsi.ir) مراجعه کنید.

دومین همایش وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی

ارسال توسط Ling
1

دومین همایش وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی

 

دبیرعلمی: امید طبیب‌زاده

دبیر اجرایی: راحله گندمکار

 

زمان: 25 و 26 اردیبهشت1392

مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نخستین هم‌اندیشی زبان‌های کهن ایرانی

ارسال توسط Ling
1

نخستین هم‌اندیشی زبان‌های کهن ایرانی

 

دبیر علمي: دکتر مجتبی منشی‌زاده

دبیر اجرایی: دکتر سپیده عبدالکریمی

 

 

زمان و مكان برگزاری هم‌اندیشی

زمان: پنجشنبه 19 اردیبهشت1392

همایش ملی نقدِ نقد: فلسفه زبان، نقد ادبی و مکتب‌های ادبی

ارسال توسط Ling
1

همایش ملی نقدِ نقد: فلسفه زبان، نقد ادبی و مکتب‌های ادبی

(دانشگاه امام صادق عليه السلام، تهران، 27-28 شهریور 1392)

 

به منظور گسترش نظریه پردازی در حوزه های نقادانه زبان، ادبیات، هنر و زیباشناسی همایش نقدِ نقد: فلسفه زبان، نقد ادبی و مکتب‌های ادبی در 27-28

نخستین هم اندیشی زبان های ایرانی- ثبت نام

ارسال توسط Ling
1

نخستین هم‌اندیشی زبان‌های ایرانی

 

دبیر علمي: دکتر مهرداد نغزگوی کهن

دبیر اجرایی: راحله گندمکار

 

 

همایش‌های فصل بهار

ارسال توسط Ling
1

همایش‌های پیش بینی شده برای فصل بهار سال 1392 شامل هم‌اندیشی‌های زیر است.

 

نخستین هم‌اندیشی زبان‌های ایرانی

دبیر علمی: دکتر مهرداد نغزگوی کهن

پنج شنبه 12 اردیبهشت  ماه 1392

 

سخنرانی دکتر دبیرمقدم در افتتاحیۀ هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران

ارسال توسط Ling
1
سخنرانی دکتر دبیرمقدم در افتتاحیۀ
هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران

هم اندیشی نشانه شناسی اجتماعی- 16 اسفند

ارسال توسط Ling
11

نهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران

 

نشانه‌شناسی اجتماعی

 

دبیر علمی:

دکتر فرزان سجودی

گزارش هشتین همایش زبان‌شناسی ایران

ارسال توسط Ling
1

گزارش برگزاری هشتمین همایش زبان شناسی ایران - دانشگاه علامه طباطبائی

به نام خدا